Chorzów, Polska

Akademia rozwoju osobistego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy najbardziej praktycznej wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej oraz rozwijanie kompetencji w kluczowych obszarach osobistej efektywności, takich jak: szeroko pojęta komunikacja (porozumiewanie się, asertywność, autoprezentacja, perswazja), negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, sprzedaż (siebie, własnych idei, ale też produktów i usług), radzenie sobie ze stresem i czasem, automotywacja, podejmowanie decyzji czy zarządzanie własnymi dobrami materialnymi.
Polityka Prywatności