Chorzów, Polska

Akademia trenera dla zaawansowanych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel
Celem studiów jest urozmaicenie przez słuchaczy warsztatu trenera o zaawansowane metody pracy z grupą oraz dostarczenie im gotowych do zastosowania narzędzi wspomagania zmiany zachowania uczestników szkoleń. Istotnym obszarem zainteresowania, z jednej strony będą nowoczesne, przydatne w pracy z grupą, koncepcje psychologiczne, z drugiej zaś - przegląd skompromitowanych i nieetycznych pseudoteorii. Uczestnicy rozwiną wiedzę i umiejętności z zakresu krytycznego myślenia oraz w przyjazny sposób nauczą się wykorzystywania narzędzi statystycznych i metodologicznych w swojej pracy.

Studia przygotowują słuchaczy do certyfikacji trenerskiej w Polskim Towarzystwie Trenerów Biznesu.

Korzyści.
Absolwenci studiów będą umieli konstruować i wykorzystywać zaawansowane metody pracy z grupą. Rozwiną swoją wiedzę psychologiczną i metodologiczną. Nauczą się wykorzystywać narzędzia perswazji i trwałej zmiany zachowania uczestników szkoleń. Zdobędą gotowe, przetestowane plany 4 godzinnych warsztatów z różnych tematów. Akademia przygotowuje słuchaczy do wzięcia udziału w certyfikacji trenerów w Polskim Towarzystwie Trenerów Biznesu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia wydany przez KOMILITON Trening i Rozwój.

Uczestnicy
Studia adresowane są do trenerów, którzy posiadają już doświadczenie w pracy z grupą (minimum 200 h) jednak chcą "odświeżyć" swój warsztat, poznać bardziej zaawansowane narzędzia i metody trenerskie. Zapraszamy trenerów, którym bliskie jest krytyczne myślenie, posługiwanie się zweryfikowanymi empirycznie (Evidence Based) koncepcjami oraz dbających o najwyższe standardy etyczne w pracy z grupą.

Praktyczny charakter studiów
Zajęcia mają formę treningową i warsztatową. Główny nacisk położony jest na rozwijanie przez uczestników umiejętności praktycznego wykorzystywania nowej wiedzy a także samodzielnego projektowania nowych narzędzi i metod pracy z grupą.Ponieważ studia kierowane są do profesjonalistów z doświadczeniem trenerskim możliwa będzie także ciągła wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Warsztaty
Podczas studiów 40 godz. to warsztaty konstruowania czterogodzinnych modułów szkoleniowych. Będą one dotyczyły najczęściej pojawiających się tematów lub takich, które będą interesujące dla uczestników. Etiudy zostaną przygotowywane pod okiem ekspertów a następnie "testowane" w praktyce. Po sesji informacji zwrotnych każdy ze słuchaczy otrzyma gotowe, wartościowe warsztaty, ze wskazówkami rozwojowymi.

Bezpłatne szkolenia, dodatkowe zaświadczenia
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie oferuje słuchaczom możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w 4 bezpłatnych szkoleniach. Udział w każdym z nich zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

Kontakt:

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

Dziekanat
Tel.: 32 349 84 60, 32 349 84 62, 32 349 84 22
E-mail: dziekanat@chorzow.wsb.pl

Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie
Tel.: +32 349 85 24, +32 349 84 79
E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

Biuro Rekrutacji jednolitych studiów magisterskich – filia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Tel.: 32 3498 531
E-mail: rekrutacja.chorzow@dsw.edu.pl

Biuro Rekrutacji studiów podyplomowych w Chorzowie
Tel.: +32 349 84 70, +32 349 84 78
E-mail: rekrutacja.sp@chorzow.wsb.pl
Polityka Prywatności