Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Akademia wywierania wpływu i perswazji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel
Celem Akademii Wywierania Wpływu i Perswazji jest przedstawienie słuchaczom całokształtu wiedzy dotyczącej teorii psychologicznych związanych z wywieraniem wpływu i perswazją , a także ukazanie ich praktycznych konsekwencji i zastosowań. Innym bowiem celem studiów jest trening umiejętności wywierania wpływu w praktyce zawodowej i osobistej oraz zapoznanie uczestników Akademii z najbardziej użytecznymi narzędziami psychologicznymi. Last but not least warto wspomnieć, że celem Akademii jest także uodpornienie uczestników na próby manipulacji na które jesteśmy narażeni w naszym życiu zarówno zawodowym jak i osobistym.

Korzyści
Studia w ramach Akademii Wywierania Wpływu i Perswazji dają ich uczestnikom ogromną wiedzę na temat teorii i praktyki oddziaływania na innych, manipulacji czy perswazji. Jednak najważniejszą korzyścią ze studiów na Akademii jest możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami wywierania wpływu i perswazji, a także trening umiejętności wykorzystania różnorodnych technik. Dzięki temu absolwenci Akademii są gotowi, by stosować różnego rodzaju techniki wywierania wpływu w praktyce zawodowej czy osobistej bez robienia niepotrzebnych prób i błędów.

Inną korzyścią wynikającą ze studiów jest opanowanie umiejętności nie ulegania wpływom, a często i manipulacjom osób, które tego rodzaju próby podejmują, chcąc często uzyskać efekty niekoniecznie akceptowane czy korzystne dla nas.

Uczestnicy
Studia kierowane są do wszystkich osób, które pragną rozwinąć swoją skuteczność w kontaktach z innymi. Zajęcia będą atrakcyjne zarówno dla menedżerów chcących podnieść efektywność oddziaływania na swoich podwładnych, jak i dla osób które chcą łatwiej osiągać cele w życiu osobistym. Zajęcia będą również ogromną pomocą i inspiracją dla osób, które z różnych powodów podlegają wpływom i manipulacjom innych ludzi i poszukują najlepszych metod obrony przed tymi oddziaływaniami.

Praktyczny charakter studiów
Zajęcia w Akademii mają w dużej mierze charakter praktyczny i można je określić mianem treningu umiejętności. Nie znaczy to oczywiście, że unikamy przekazywania wiedzy z zakresu fascynujących teorii wywierania wpływu i perswazji, autorstwa takich gigantów psychologii społecznej jak L. Festinger, D. Kahneman, F. Zimbardo, E. Aronson, J.W Brehm, P. Ekman, W. James i wielu innych. Przeciwnie obficie korzystamy z ich dorobku. Jednak zawsze staramy się, by wskazywać - i trenować! - praktyczne zastosowania tych teorii.

Polityka Prywatności