Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Aplikacje internetowe i mobilne (blended learning)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne

Cel
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi technologiami, narzędziami oraz zasadami tworzenia aplikacji internetowych, intranetowych i mobilnych, a także przygotowanie do samodzielnego ich tworzenia.

W formule on-line słuchacze studiują w oparciu o interaktywne i multimedialne materiały dydaktyczne dostępne na specjalnej platformie, za pomocą której wykonują ćwiczenia oraz komunikują się z grupą i wykładowcami. Pozwala to na ukończenie studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej.

Korzyści
Zdobycie specjalistycznej wiedzy z obszaru projektowania oraz tworzenia aplikacji internetowych, intranetowych i mobilnych; nabycie umiejętności obsługi szeregu narzędzi, programowania w najpopularniejszych językach a także radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z integrowaniem wielu technologii w ramach jednej aplikacji.

Każdy słuchacz zostaje wyposażony w konto hostingowe u jednego z polskich dostawców usług hostingowych. Dzięki temu ćwiczenia i zadania są realizowane w takich samych warunkach w jakich profesjonalne firmy opracowują, testują i uruchamiają aplikacje internetowe. Słuchacz zdobywa umiejętności konfigurowania i posługiwania się takim kontem.

Uczestnicy
Osoby, które chcą od podstaw poznać zasady projektowania, tworzenia i utrzymania serwisów internetowych, intranetowych i aplikacji mobilnych oraz osoby zajmujące się już tą tematyką, a które chciałaby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w komunikacji z zespołami programistów, rozumieć oferty i tworzyć zapytania ofertowe oraz plany produkcyjne.

Kandydaci powinni posiadać umiejętność posługiwania się komputerem na poziomie przeciętnego użytkownika. Konieczna jest umiejętności wykorzystywania przeglądarki internetowej do zapoznawania się z treścią na stronach internetowych (w tym materiałami wideo), wysyłania plików oraz obsługi poczty elektronicznej, edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego.
Wymagana jest podstawowa znajomość j.angielskiego w zakresie czytania dokumentacji, na poziomie instrukcji obsługi urządzenia.

Polityka Prywatności