Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel
Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem. Studia na tym kierunku zapewniają słuchaczom dostęp do wiedzy praktycznej, stwarzając możliwość nabycia umiejętności cenionych na rynku pracy.

Korzyści
Podstawową korzyścią wynikającą z ukończenia tych studiów jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego, zarówno w jednostkach sektora finansów publicznych jak i w organizacjach prywatnych. Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi praktykami przeprowadzania audytu wewnętrznego, standardami audytu, w tym standardów IIA, zarządzania komórką audytu wewnętrznego, szacowania ryzyka organizacji oraz przeprowadzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Szczególny nacisk będzie położony na badania efektywności i skuteczności działania organizacji.
Absolwenci studiów będą wyposażeni w warsztat metodyczny oraz umiejętności praktyczne pozwalające na prowadzenie i pracę w komórkach audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej.

Uczestnicy
Studia adresowane są, do, które chcą rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym lub mają już doświadczenie w tym zakresie i chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Praktyczny charakter studiów
Główny nacisk w procesie dydaktycznym położony został na prezentacje praktycznych aspektów pracy audytora. Absolwent studiów będzie:

  • znał podstawowe regulacje prawne odnoszące się do audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznej,
  • wiedział, na czym polega istota, znaczenie i rola audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzkiem w organizacji,
  • potrafił identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym oceniać legalność, skuteczność i efektywność działania organizacji,
  • potrafił w oparciu o analizę ryzyka działania organizacji, przygotować plan strategiczny i roczny audytu,
  • wiedział jak przeprowadzić zadania doradcze i zapewniające zgodnie ze standardami profesjonalnej praktyki zawodu IIA,
  • potrafił gromadzić dokumentację i informacje dotyczące efektywności i skuteczności procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej;
  • potrafił opracować rekomendacje dla kierownictwa jednostki audytowanej, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym;
  • umiał sporządzić raport z zadania audytowego;
Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.
audyt wewnętrzny
Audyt wewnętrzny – według definicji podanej przez The Institute of Internal Auditors (IIA) - jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą (ang. assurance activity), której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Audyt wewnętrzny pomaga organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i metodyczne podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania organizacją (ang. governance).
Kontrola
kontrola administracyjna
Kontrola
Kontrola. Niesamowite są działania ludzi, którzy do niej dążą. Niektóre opierają się na podstępie, inne na małych sztuczkach. Na końcu takie, które prowadzą do wmuszeń. Dlaczego walczymy tak mocno o kontrolę? Bo wiemy, że stracić ją to oddać swój los w ręce innych, a co może być bardziej niebezpieczne?
Postać: Mary Alice Young w serialu Gotowe na wszystko, sez. II, odc. 2
Polityka Prywatności