Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne

Cel
Bezpieczeństwo IT, jest ściśle powiązanie z bezpieczeństwem biznesu w szerokim znaczeniu. Zaniedbania na tym obszarze mogą prowadzić do bardzo wymiernych strat finansowych. Praktyka oraz formalne raporty firm, liczących się na rynku IT, pokazują że zagrożenia narastają w niespotykanym dotąd tempie. Przestępczość internetowa stała się, choć nielegalnym, ale niezwykle dochodowym biznesem. Do podjęcia działań w tym zakresie zobowiązuje również system prawny w Polsce. Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych" dają kompleksową wiedzę i umiejętności budowania, pod względem technicznym i formalnym bezpiecznego technologicznie biznesu.

Korzyści
Niespotykane dotychczas, niezwykle praktyczne i kompleksowe spojrzenie na technologie ochrony sieci i systemów informatycznych, uzupełnione o elementy informatyki śledczej, testów penetracyjnych oraz zagadnień prawnych. Program studiów pozwala informatykom, administratorom sieci i systemów znaczenie zwiększyć swoje kwalifikacje o zaawansowane konfiguracje znacznie zwiększające poziom bezpieczeństwa. Menadżerom IT i administratorom bezpieczeństwa informacji pozwalają zapoznać się rozwiązaniami technicznymi związanymi z ochroną danych czołowych dostawców. Uczelnia gwarantuje słuchaczom dostęp do oprogramowani i szkoleń elektronicznych autoryzowanych w ramach Microsoft Imagine Academy

Uczestnicy
Pracownicy i menedżerowie działów IT odpowiedzialni za utrzymanie sieci i systemów informatycznych oraz bezpieczną ich konfigurację. Osoby pełniące rolę administratorów bezpieczeństwa informacji, którzy chcą pogłębić swoją widzę o aspekty techniczne praktycznej realizacji polityki bezpieczeństwa.

Bezpłatne szkolenia, dodatkowe zaświadczenia
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie oferuje słuchaczom możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w 4 bezpłatnych szkoleniach. Udział w każdym z nich zostanie potwierdzony zaświadczeniem

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Sieci
Sieci (do 30 lipca 2017: W Sieci, zapis styl. wSieci) – polski tygodnik społeczno-polityczny tworzony w większości przez byłych dziennikarzy „Uważam Rze” i „Rzeczpospolitej”, wydawany od 26 listopada 2012 w Warszawie. Redaktorem naczelnym jest Jacek Karnowski. Pismo tworzone jest we współpracy z portalem wPolityce.pl oraz wNas.pl, wGospodarce.pl, wSumie.pl, stefczyk.info, gazetabankowa.pl i tygodnikpodlaski.pl oraz telewizją wPolsce.pl
Bezpieczeństwo
Wszyscy chcą zgody i bezpieczeństwa, tylko hasło tej kampani, można powiedzieć że to jest reklama prodeucentów prezerwatyw
Autor: Leszek Miller
Bezpieczeństwo
I biegnąc po łące czuje się tak bezpieczna jak Plusquamperfectum – najbezpieczniejszy z czasów.
Autor: Ewa Lipska, Oni
Bezpieczeństwo
Nigdy nie czuj się bezpiecznie u boku kobiety, którą kochasz.
Autor: Leopold von Sacher-Masoch
Polityka Prywatności