Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Bibliotekoznawstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
Celem studiów jest:
  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy jako nauczyciel-bibliotekarz w bibliotece, w tym w bibliotece szkolnej lub pedagogicznej,
  • zdobycie ogólnych wiadomości z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, literatury, w tym literatury dziecięcej i młodzieżowej, czytelnictwa i informacji naukowej,
  • nabycie umiejętności w opracowaniu i udostępnianiu zbiorów, tworzeniu nowoczesnego warsztatu informacyjnego biblioteki oraz organizacji podstawowych form pracy z czytelnikiem.
Bibliotekoznawstwo
Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.
Polityka Prywatności