Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Autyzmem i Zespołem Aspergera - studia uzupełniające

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z niepełnosprawnymi dziećmi i niepełnosprawną młodzieżą. Absolwenci uzyskają także kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga specjalnego, nauczyciela wspomagającego w oddziałach integracyjnych. Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji koniecznych do projektowania i realizacji zadań związanych z opieką, wychowaniem, wspieraniem rozwoju i pomocą zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i ich rodzin.

Korzyści
Dla nauczycieli - absolwentów kursów kwalifikacyjnych została przygotowana specjalna oferta studiów podyplomowych, trwająca 1 semestr (135 godzin + 120 godzin praktyk).
Zakres zdobytej wiedzy na wcześniej ukończonym kursie oraz praktyki zostaną uwzględnione i zaliczone do programu studiów podyplomowych. Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia 3-semestralnych studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 572, poz.742).
Zajęcia mają formę warsztatów, ćwiczeń i wykładów, podczas których wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania.

Uczestnicy
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych - licencjackich i magisterskich, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki.

Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Rehabilitacja
Rehabilitacja medyczna – usprawnianie osób niepełnosprawnych
Edukacja
Chcę zlikwidować służbę zdrowia, Ministerstwo Edukacji. Także obowiązkową służbę wojskową, bo ludzie idą do wojska, kiedy chcą. Ludzi, którzy nie chcą być piekarzami, nie bierze się do piekarni.
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Edukacja
Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie.
Autor: Tomasz Rożek
Edukacja
Edukacja jest droższa od złota.
Opis: przysłowie arabskie
Polityka Prywatności