Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapią zajęciową - studia uzupełniające

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z niepełnosprawnymi: dziećmi, młodzieżą i osobami w wielu dorosłym. Absolwenci uzyskają kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga specjalnego, nauczyciela wspomagającego w oddziałach integracyjnych oraz przygotowanie do pracy w placówkach, w których realizowana jest terapia zajęciowa. Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji koniecznych do projektowania i realizacji zadań związanych z opieką, wychowaniem, wspieraniem rozwoju i pomocą zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i ich rodzin.

Korzyści
Dla nauczycieli - absolwentów kursów kwalifikacyjnych została przygotowana specjalna oferta studiów podyplomowych, trwająca 1 semestr (135 godzin + 120 godzin praktyk).
Zakres zdobytej wiedzy na wcześniej ukończonym kursie oraz praktyki zostaną uwzględnione i zaliczone do programu studiów podyplomowych. Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia 3-semestralnych studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 572, poz.742).
Zajęcia mają formę warsztatów, ćwiczeń i wykładów, podczas których wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania.

Uczestnicy
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych - licencjackich i magisterskich, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki.

Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Rehabilitacja
Rehabilitacja medyczna – usprawnianie osób niepełnosprawnych
Edukacja
Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie.
Autor: Tomasz Rożek
Edukacja
Edukacja jest droższa od złota.
Opis: przysłowie arabskie
Edukacja
Jest taki stary dowcip. Pytają Marksa, Engelsa i Lenina, kogo wolą: żonę czy kochankę. Marks odpowiada: „Żonę”. Engels: „Kochankę”. A Lenin mówi: „Obie”. I wszyscy się dziwią: „Jak to, Lenin, przecież z ciebie jest taki asceta. Po co ci żona i kochanka?”. A on wyjaśnia: „Jak to po co? Kochance będę mówił, że jestem u żony, a żonie, że u kochanki”. „No, ale co będziesz robił w tym czasie?”. Lenin na to: „Jak to co? Uczył się”. Kiedy byłem w szkole, na wszystkich ścianach wisiało przesłanie Lenina do młodych ludzi: „Uczitsia, uczitsia, uczitsia”. Dziś znowu jest aktualne.
Autor: Slavoj Žižek
Polityka Prywatności