Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapią zajęciową

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel
Celem studiów jest ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas ich trwania słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i edukacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim), przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego, masowego, integracyjnego oraz środowisku rodzinnym w szczególności słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie :

  • dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz radzenia sobie z ich zachowaniami nietypowymi,
  • planowania pracy edukacyjnej, wychowawczej i psychokorekcyjnej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania - uczenia się oraz wychowywania,
  • trafnego doboru i stosowania form i metod działań edukacyjnych oraz usprawniania społecznego osób niepełnosprawnych umysłowo,
  • wspierania rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • prowadzenia terapii z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi umysłowo aby w sposób optymalny przygotować ich do funkcjonowania społecznego.

W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki w placówkach kształcenia specjalnego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Korzyści
Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz radzenia sobie z ich zachowaniami nietypowymi
  • planowania pracy edukacyjnej, wychowawczej i psychokorekcyjnej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania - uczenia się oraz wychowywania
  • trafnego doboru i stosowania form i metod działań edukacyjnych oraz usprawniania społecznego osób niepełnosprawnych umysłowo
  • wspierania rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku
  • prowadzenia terapii z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi umysłowo, aby w sposób optymalny przygotować je do funkcjonowania społecznego
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Rehabilitacja
Rehabilitacja medyczna – usprawnianie osób niepełnosprawnych
Edukacja
Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie.
Autor: Tomasz Rożek
Edukacja
Edukacja jest droższa od złota.
Opis: przysłowie arabskie
Edukacja
Jest taki stary dowcip. Pytają Marksa, Engelsa i Lenina, kogo wolą: żonę czy kochankę. Marks odpowiada: „Żonę”. Engels: „Kochankę”. A Lenin mówi: „Obie”. I wszyscy się dziwią: „Jak to, Lenin, przecież z ciebie jest taki asceta. Po co ci żona i kochanka?”. A on wyjaśnia: „Jak to po co? Kochance będę mówił, że jestem u żony, a żonie, że u kochanki”. „No, ale co będziesz robił w tym czasie?”. Lenin na to: „Jak to co? Uczył się”. Kiedy byłem w szkole, na wszystkich ścianach wisiało przesłanie Lenina do młodych ludzi: „Uczitsia, uczitsia, uczitsia”. Dziś znowu jest aktualne.
Autor: Slavoj Žižek
Polityka Prywatności