Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel

  • Poszerzenie wiedzy uczestników studiów o informacje dotyczące specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
  • Wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem , zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
  • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwoju
  • Uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy całościowych zaburzeń rozwojowych,
  • Przygotowanie słuchaczy do pracy terapeutycznej z małym dzieckiem autystycznym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
  • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania działań mających na celu udzielenie wsparcia rodzinie dziecka autystycznego w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności ich syna lub córki.
  • Ukazanie najodpowiedniejszych metod i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i terapii dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu
  • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania działań mających na celu udzielenie wsparcia rodzinie dziecka autystycznego w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności ich syna lub córki.
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Należy raczej zarówno rząd, jak i kościół pozbawić wszelkiego wpływu na szkołę.
Autor: Karol Marks, Krytyka programu gotajskiego
Edukacja
Być może szkoła nie powinna już uczyć, kim był Platon, tylko właśnie jak filtrować informacje. (…) Człowiekiem kulturalnym nie jest ten, który zna datę urodzin Napoleona, ale ten, który potrafi ją znaleźć w ciągu minuty.
Autor: Umberto Eco, rozmowa Miłady Jędrysik, Wszyscy mamy paranoję, „Książki. Magazyn do czytania” nr 2, październik 2011.
Edukacja
Edukacja jest, być może, najwyższą formą szukania Boga.
Autor: Gabriela Mistral
Polityka Prywatności