Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Historia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności związanych z formalnymi kwalifikacjami do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu historia oraz historia i społeczeństwo. Podczas studiów słuchacze zostaną zapoznani z podstawowymi informacjami na temat warsztatu pracy historyka i dydaktyki tego przedmiotu oraz z całościowym wykładem historii od czasów starożytnych do współczesności.
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Na ślepym torze historii często panuje największy ruch.
Autor: Arnold Joseph Toynbee
Historia
Historia jest powieścią, która się zdarzyła.
Autor: Jules de Goncourt
Historia
Każdy dąży do tego samego, mimo to wiele jest wersji historii.
Autor: Sulejman Wspaniały, cyt. za: Jerzy S. Łątka, Sulejman II Wspaniały, Warszawa 2004.
Polityka Prywatności