Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Lean Six Sigma Manager

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel
Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie budowania, umacniania kultury ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwach różnych branż. Program LEAN SIX SIGMA MANAGEMENT to połączenie kompetencji przywódczych z narzędziami analizy i wdrażania zmian, które mają sens z punktu widzenia Klientów, Pracowników i samego przedsiębiorstwa. Umiejętność integracji ludzi i procesów, w dobie nasilającej się konkurencji, to cenione na rynku pracy umiejętności, które wprost przekładają się na wydajność organizacji.

Korzyści.
Podstawową korzyścią wynikającą z ukończenia tych studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na pełnienie funkcji samodzielnego kierownika projektów LEAN SIX SIGMA. Taka funkcja to wartość każdej organizacji stawiającej na innowacje i samodoskonalenie. Oprócz roli lidera projektów o określonej wartości finansowej, pełni kluczową funkcję wsparcia rozwoju talentów. To on identyfikuje i wspiera rozwój kadr, niejednokrotnie dając przykład swoją postawą i efektami swojej pracy. Za dodatkową opłatą, możliwość certyfikacji LEAN SIX SIGMA Green Belt, który dostarcza wiedzy, umiejętności i prestiżu, pozwala swobodnie poruszać się pracownikom w ramach średniego i wyższego szczebla kierownictwa.

Po pozytywnym ukończeniu studiów każdy słuchacz otrzyma certyfikat Lean Six Sigma Yellow Belt firmowany przez firmę LEAN PARTNER.

Uczestnicy
Studia te w szczególności powinny zainteresować osoby, które na co dzień, mają bliski kontakt z procesami zmian, wdrażaniami nowych rozwiązań. Są liderami zmian lub chciałaby zdobyć umiejętność bycia aktywnym członkiem zespołu ds. optymalizacji procesów.

Polityka Prywatności