Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Logopedia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy ogólnego oraz stworzenie podstaw do zdobycia specjalizacji neurologopedy i surdologopedy jak również przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykonywania zawodu
Logopedia
Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).
Polityka Prywatności