województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Podyplomowe studium dla doktorantów

Język wykładowy: polski
Celem Podyplomowego Studium dla Doktorantów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy ekonomicznej z podstawowych i dodatkowych przedmiotów z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych oraz przygotowanie się do:
  • samodzielnego prowadzenia badań naukowych i realizacji projektów badawczych w obszarze wiedzy - nauki społeczne, dziedzinie nauki - nauki ekonomiczne, dyscyplinie naukowej - ekonomia;
  • rozpoczęcia i prowadzenia pracy naukowej, której celem jest uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.
Polityka Prywatności