Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Psychologia zdrowia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Cel
Celem studiów podyplomowych Psychologia zdrowia jest zdobycie wiedzy na temat wpływu psychiki na stan zdrowia, mechanizmów kształtowania zdrowego stylu życia oraz wzmacniania odporności psychicznej w celu zapobiegania chorobowym skutkom doświadczanego stresu i przyjmowania negatywnych postaw życiowych. Wszystkie nabyte umiejętności będą sprzyjać kształtowaniu osobistej sprawności w międzyludzkim funkcjonowaniu, poprawie stanu zdrowia i zmniejszeniu ryzyka zachorowalności na groźne choroby.

Korzyści
Podczas studiów słuchacze zdobędą wiedzę z trzech modułów tematycznych: skuteczność codziennego funkcjonowania, coaching zdrowia, psychoneuroimmunologia. Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi kompetencji psychologicznych, niezbędnych dla sprawnego realizowania wyzwań dnia codziennego tj. skuteczne komunikowanie się, zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem czy umiejętne reagowanie wobec manipulacji. Zdobędą również wiedzę, dotyczącą holistycznego podejścia w dbałości o ciało, umysł i ducha poprzez diagnozę osobistego potencjału, poznanie mechanizmów budowania pewności siebie i poczucia szczęśliwości oraz automotywacji w działaniu. Zapoznają się także z programami kształtowania równowagi prywatno-zawodowej oraz kreowania swoich marzeń w praktyce życia. Realizacja poszczególnych zagadnień tematycznych studiów jest osadzona w jednej z najnowszych dziedzin nauki określanej psychoneuroimmunologią, która bada wzajemny wpływ zjawisk psychicznych, nerwowych i odpornościowych, dostarczając wskazań na temat wpływu psychiki na stan zdrowia człowieka. Wszystkie zagadnienia poruszane w toku studiów umożliwiają słuchaczom nabycie sprawności w zakresie profilaktyki chorób poprzez prozdrowotne oddziaływanie na czynniki stylu życia.
Jeden ze zjazdów realizowany jest w formie seminarium wyjazdowego, w czasie którego słuchacze biorą udział w zajęciach outdoorowych. Wyjazd jest finansowany przez Wyższą Szkołę Bankową.

Uczestnicy
Studia te adresowane są do psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, nauczycieli, menedżerów oraz wszystkich tych osób, które chcą czuć się dobrze we współczesnym świecie i skutecznie stawiać czoła jego wyzwaniom, poprzez kompleksowe zmiany w realizowanym stylu życia.

Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia zdrowia
Psychologia zdrowia – dział psychologii badający wpływ zjawisk psychicznych na ogólny stan zdrowia, a także wpływ ogólnego stanu zdrowia na samopoczucie psychiczne. Powstała na gruncie medycyny behawioralnej, medycyny psychosomatycznej i psychologii medycznej. Psychologia zdrowia została formalnie uznana w 1979 roku przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.
Psychologia
(…) filozofia jest nie od pocieszania, tylko od mówienia, jak jest. Pocieszaniu służy psychologia, ta paranaukowa podpora lewactwa i lichy substytut religii.
Autor: Bogusław Wolniewicz, Islam i my, „Najwyższy Czas!”, 12 października 2013, nr 42 (1221)
Psychologia
Psychologia ma długą przeszłość, ale krótką historię.
Autor: Hermann Ebbinghaus
Psychologia
Psychologia we współczesnym społeczeństwie zajmuje najbardziej centralną pozycję, stając się głównym motorem przemian i przekształcania świadomości społecznej. Zastosowanie psychologii społecznej w wychowaniu przejawia się dziś np. jako modyfikacja postaw prowadząca do przebudowy światopoglądu w kierunku globalizmu, gdzie np. ustala się następujące kierunki: od nacjonalizmu do internacjonalizmu; od tradycjonalizmu do materializmu; od surowości do tolerancji (w wychowaniu dzieci); od systemu patriarchalnego do równości demokratycznej i inne związane także ze znaczeniem psychologii w „nowym” społeczeństwie.
Autor: Aleksander Posacki, Psychologia i New Age, Fenomen – Wydawnictwo Arka Noego, Gdańsk 2007, s. 28.
Polityka Prywatności