Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Cel
Podstawowym celem studiów jest rozwinięcie u słuchaczy praktycznej umiejętności wdrażania narzędzi CSR w organizacji. Rozwinięcie tych umiejętności zostanie oparte o obowiązujące w tym zakresie normy i zalecenia m.in. ISO 26000. Wdrożenie tych zaleceń ma również walor ekonomiczny - pozwala na budowanie relacji z zagranicznymi partnerami dla których CSR to obowiązujący standard.

Korzyści
Podstawową korzyścią wynikającą z ukończenia tych studiów jest zdobycie umiejętności pozwalających na skuteczne wdrażanie dobrych praktyk CSR w organizacji. Słuchacze nabędą zatem kompletną wiedzę merytoryczną z obszaru CSR i zrównoważonego rozwoju, umiejętność budowania strategii CSR oraz inicjowania projektów CSR w organizacji. Dodatkowo rozwiną kompetencje managerskie konieczne do pełnego zaangażowania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych oraz zarządzania zespołem projektowym działającym na rzecz rozwoju koncepcji CSR w organizacji.

Uczestnicy
Studia adresowane są do szerokiej grupy osób, którzy ze względu na pełnioną rolę zawodową są zainteresowania kształtowaniem standardów CSR w organizacji. W szczególności dla specjalistów z działu HR, marketingu i rozwoju biznesu. Osób, które posiadają uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu. Przedstawicieli działów produkcyjnych i logistycznych, dla których istotne są zagadnienia wpływu procesów wewnętrznych na środowisko naturalne oraz pracowników działów obsługi klienta zainteresowanych budowaniem długoterminowych relacji z klientami.

Absolwenci otrzymają dodatkowo zaświadczenie wydane przez SMG/KRC Poland potwierdzające zdobycie kompetencji w obszarze wdrażania strategii i narzędzi CSR w organizacji.

Polityka Prywatności