Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Studia menedżerskie - certyfikat Franklin University

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania firmą oraz reprezentowania instytucji w kontaktach zewnętrznych. W trakcie zajęć słuchacze zdobędą wiedzę oraz umiejętności z zakresu komunikacji, zarządzania firmą, zarządzania strategicznego czy sztuki negocjacji.
Polityka Prywatności