Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Studia menedżerskie - skuteczność i efektywność w biznesie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne

Cel
Głównym celem studiów podyplomowych jest prezentacja nowoczesnych metod, technik i narzędzi wspierających proces budowania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. W trakcie zajęć główny nacisk położony zostanie na wizualizację wpływu podejmowanych decyzji na wynik realizowanych projektów/zadań oraz całego przedsiębiorstwa.

Korzyści
Innowacyjna formuła studiów bazująca na komputerowych symulacjach rynku pozwoli na szybki transfer wiedzy w praktyczne umiejętności oraz przygotuje uczestników do implementacji omawianego materiału w realnych warunkach biznesowych.

Program studiów oparty jest na czterech komputerowych symulacjach rynkowych:

  • Symulator rynku produktów: Jak dostarczać WŁAŚCIWY produkt, za WŁAŚCIWĄ cenę, we WŁAŚCIWE miejsce, o WŁAŚCIWYM czasie maksymalizując wartość przedsiębiorstwa.
  • Symulator projektu: projektowanie, wdrażanie i kontrolowanie projektów biznesowych, osiągając założone cele i budując kompetentny i zmotywowany zespół projektowy.
  • Symulator negocjacji: pozyskiwanie partnerów biznesowych w procesie negocjacji i jednoczesne maksymalizowanie korzyści przy zachowaniu długoterminowych relacji.
  • Symulator rynku usług: budowanie długoterminowej pozycji konkurencyjnej , przy jednoczesnym maksymalizowaniu efektywności wieloproduktowego przedsiębiorstwa usługowego.
Polityka Prywatności