Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Studia pedagogiczne – kształcenie zawodowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Celem studiów jest:
  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i andragogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się;
  • dostarczenie słuchaczowi kategorii pojęciowych niezbędnych do zrozumienia i analizy zdarzeń szkolnych;
  • przygotowanie słuchaczy do kształtowania kompetencji personalnych i społecznych młodzieży i dorosłych;
  • wykształcenie umiejętności  rozwijania u uczniów i uczniów dorosłych umiejętności odpowiadających efektom kształcenia zapisanym w podstawie programowej kształcenia w zawodach;
  • uzyskanie przygotowania pedagogicznego w zakresie kształcenia zawodowego w szkołach/placówkach oświatowych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
Polityka Prywatności