Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną do rozstrzygania sporów dla kadr wymiaru sprawiedliwości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawne
Projekt ma na celu podniesienie kompetencji 70 pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego poprzez udział w Studiach Podyplomowych z obszaru Prawo cywilne i gospodarcze z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną do rozstrzygania sporów, co w efekcie wpłynie na poprawę zdolności instytucjonalnej i sprawności administracji publicznej oraz efektywności usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.
Polityka Prywatności