Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Surdopedagogika

Język wykładowy: polski

Celem studiów jest:

  • wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.
  • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo,
  • wykształcenie umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu .
Polityka Prywatności