Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Technika - zajęcia techniczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Celem studiów o charakterze kwalifikacyjnym jest przygotowanie merytoryczne do nauczania zajęć technicznych jako drugiego przedmiotu nauczania na wybranych poziomach kształcenia, zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie przedmiotowym, dydaktycznym i metodycznym. Podyplomowe studia dla nauczycieli pozwalają zdobyć kolejne kwalifikacje do nauczania zajęć technicznych jako drugiego przedmiotu.
Technika
Technika (z gr. technē (τέχνη) – sztuka, rzemiosło, kunszt, umiejętność) – dziedzina działalności, polegająca na wytwarzaniu zjawisk i przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie. Słowo technika oznacza też same urządzenia techniczne. Pojęcie techniki jest często mylone z technologią, czyli wiedzą o wytwarzaniu, z użyciem środków technicznych lub przy ich wykorzystaniu.
Technika
Sztuka czy technika nie są niezależnymi siłami, ale jedynie wykorzystaniem sił natury w określonym celu.
Autor: John Stuart Mill
Technika
Moda damska była zawsze najdroższą techniką opakowania.
Autor: Ambrose Bierce
Technika
Braku wyobraźni nie zastąpi doskonała technika.
Autor: Mieczysław Jastrun
Polityka Prywatności