Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Terapia Pedagogiczna z Arteterapią

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności związanych z diagnozą i prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym.
Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • Diagnozowania specyficznych trudności w  uczeniu się,
  • Opracowywania dostosowanych do potrzeb ucznia programów terapii w tym również związanych  z twórczością i sztuką,
  • Wdrożenie studentów do prowadzenia treningów twórczości z dziećmi, młodzieżą
  • Doboru właściwych do zaburzenia dziecka metod  zajęć korekcyjno- kompensacyjnych i arteterapeutycznej
  • Podstawowych metod pracy z dzieckiem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
  • Elementarnej wiedzy w zakresie pracy terapeutycznej z dzieckiem niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem
  • Współpracy z rodziną ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna (tzw. pedagoterapia) – to świadome i celowe oddziaływanie na podmiot wychowania za pomocą metod i technik zmierzających do przywrócenia pożądanych cech osobowo-poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej. Jest to również oddziaływanie za pomocą środków psychopedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w edukacji tj.: nabywaniu, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym.
Polityka Prywatności