Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Terapia pedagogiczna z arteterapią – studia uzupełniające

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel
Celem studiów jest rozwijanie wszechstronnych kompetencji do pracy w zakresie projektowania, realizacji i ewaluacji zajęć specjalistycznych w ramach ustawowej pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizowanej w różnych placówkach kształcenia i leczniczych. Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji w zakresie terapii pedagogicznej. Studentom oferowane są zajęcia aktualizujące wiedzę przedmiotową oraz rozwijające warsztat metodyczny.

Treści programowe z terapii pedagogicznej rozszerzono o zagadnienia z arteterapii. Istotą arteterapii jest zastosowanie środków artystycznych w celu wywołania pozytywnych zmian w psychice człowieka. Arteterapia obejmuje zagadnienia z obszarów pedagogiki, psychologii i sztuki. Większość zajęć będzie prowadzona warsztatowo.

Korzyści
Dla nauczycieli - absolwentów kursów kwalifikacyjnych została przygotowana specjalna oferta studiów podyplomowych, trwająca 1 semestr (150 godzin + 60 godzin praktyk).
Zakres zdobytej wiedzy na wcześniej ukończonym kursie oraz praktyki zostaną uwzględnione i zaliczone do programu studiów podyplomowych. Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia 3-semestralnych studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 572, poz.742).
Zajęcia mają formę warsztatów, ćwiczeń i wykładów, podczas których wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania.

terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna (tzw. pedagoterapia) – to świadome i celowe oddziaływanie na podmiot wychowania za pomocą metod i technik zmierzających do przywrócenia pożądanych cech osobowo-poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej. Jest to również oddziaływanie za pomocą środków psychopedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w edukacji tj.: nabywaniu, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym.
Polityka Prywatności