Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Tyflopedagogika - studia uzupełniające

Język wykładowy: polski

Cel
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z niepełnosprawnymi dziećmi i niepełnosprawną młodzieżą. Absolwenci uzyskają także kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga specjalnego, nauczyciela wspomagającego w oddziałach integracyjnych. Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji koniecznych do projektowania i realizacji zadań związanych z opieką, wychowaniem, wspieraniem rozwoju i pomocą zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i ich rodzin.

Korzyści
Dla nauczycieli - absolwentów kursów kwalifikacyjnych została przygotowana specjalna oferta studiów podyplomowych, trwająca 1 semestr (70 godzin + 120 godzin praktyk).
Zakres zdobytej wiedzy na wcześniej ukończonym kursie oraz praktyki zostaną uwzględnione i zaliczone do programu studiów podyplomowych. Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia 3-semestralnych studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 572, poz.742).
Zajęcia mają formę warsztatów, ćwiczeń i wykładów, podczas których wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania.

Polityka Prywatności