Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienie kierowniczych funkcji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zapoznanie słuchaczy ze standardami zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001, zarządzanie ryzykiem, akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i informacji niejawnych). Ukończenie studiów pozwoli zdobyć wiedzę umożliwiającą wykonywanie funkcji zarządcy [Managera] bezpieczeństwa informacji [MBI] lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji [ABI].
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności