Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Zarządzanie projektami informatycznymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Nasz główny cel to dostarczyć wiedzę i umiejętności wystarczające do zrozumienia i sprawnego funkcjonowania w obszarze zmian w technologiach zarządzania informacją w organizacji. Chcemy przygotować słuchaczy do prowadzenia projektów informatycznych i sprawnego funkcjonowania na styku biznesu i zaawansowanych technologii, oraz wykształcić kulturę uczestniczenia w zmianach związanych z zarządzaniem informacją prowadzącą do efektywnych, świadomych i uporządkowanych zmian biznesowych, dostarczających wartość dla organizacji.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi inicjowanie, planowanie (w tym harmonogramowanie, budżetowanie), realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.
Polityka Prywatności