Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Zarządzanie projektem - Akademia Project Managera

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Wyposażenie uczestników w praktyczne i zgodne z najnowszymi światowymi standardami narzędzia zarządzania projektami. Studia rozwijają wiedzę i umiejętności zorientowane na dokonania, coraz bardziej cenione na rynku pracy. Wyróżniają się nimi osoby potrafiące wykazać, co zrobiły, a nie tylko co robiły w swojej dotychczasowej karierze. Dlatego najważniejszym zadaniem zespołu trenerów prowadzących zajęcia jest zapewnić, aby każda osoba kończąca Akademię PM’a myślała jak profesjonalny project manager i mogła komfortowo korzystać z narzędzi PM - co najważniejsze – niezależnie od branży i dotychczasowego wykształcenia.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności