Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Zarządzanie strategiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Cel
Zarządzanie strategiczne w oparciu o unikalny program i w praktyczny sposób dostarcza obecnym i przyszłym menedżerom szeregu kluczowych umiejętności. Od pragmatycznego szukania możliwości i szans na rynku, definiowania mądrych strategii po budowanie niepowtarzalnego modelu biznesowego i przekładanie strategii na procesy, projekty i umiejętności w organizacji, szukanie innowacji, odnajdywanie równowagi pomiędzy dostarczaną wartością dla klientów, a ponoszonymi kosztami, widzenie całości organizacji jako jednego spójnego systemu, w którym wszystkie elementy oddziaływają na siebie wzajemnie, systemu, który powinien generować wartość dla swoich klientów na rynku i przynosić zyski swoim właścicielom.

Korzyści
Zarządzanie strategiczne to szansa na połączenie wcześniej uzyskanych wąskich specjalizacji w spójny profil menedżera o dużej sile sprawczej w oparciu o intensywny trening umiejętności, doświadczenie pracy grupowej i rzeczywistego zarządzania. Absolwent tego kierunku to osoba pożądana na rynku zarówno w roli skutecznie zarządzającego organizacją jak i tworzącego własny biznes o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu.

Co wyróżnia ten program?
Od jedenastu lat ENERGY Group we współpracy z Wyższymi Szkołami Bankowymi tworzy kompletne programy wyróżniające się wysokiej klasy kadrą trenerską, bardzo interaktywnym, dynamicznym sposobem nauczania, unikalną pracą w grupach w oparciu o realia biznesowe.

Praktyczny charakter studiów
Podczas zajęć powoływane są realne przedsięwzięcia i od pierwszych zajęć trenerzy symulują dla uczestników studiów środowisko rynkowe i organizacyjne, ze wszystkimi jego istotnymi dla biznesu elementami.

Bezpłatne szkolenia, dodatkowe zaświadczenia
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie oferuje słuchaczom możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w 4 bezpłatnych szkoleniach. Udział w każdym z nich zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie strategiczne – proces informacyjno-decyzyjny (wspomagany funkcjami planowania, organizacji i kontroli), którego celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności przedsiębiorstwa, o jego przetrwaniu i rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań otoczenia i węzłowych czynników własnego potencjału wytwórczego.
Polityka Prywatności