Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest rozszerzenie i unowocześnienie wiedzy zdobytej na studiach i w trakcie pracy zawodowej. Zmiany jakie zachodzą w gospodarce oraz w otoczeniu przedsiębiorstwa, zmuszają kadrę zarządzającą do ciągłego uzupełniania i aktualizowania posiadanej wiedzy dla potrzeb własnych i przedsiębiorstw, w których pracują. Łączą najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa z nabyciem praktycznych umiejętności w zarządzaniu poszczególnymi dziedzinami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bardzo ważną wartością dodaną programu studiów jest pozyskanie wiedzy praktycznej w postaci analizy konkretnych przykładów, które są oparte najlepszych praktykach w biznesie. Studia obejmują wykłady, warsztaty menedżerskie i seminarium dyplomowe. Studia składają się z części ogólnej oraz części specjalnościowej, którą wybierają studenci.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności