Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Zarządzanie zasobami ludzkimi – specjalista HR

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem programu jest rzetelny proces przygotowania przyszłych specjalistów w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkim, w oparciu o najlepsze doświadczenia i kompetencje oraz dobre praktyki w tej dziedzinie zarządzania.
Specjalista
Specjalista – człowiek odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie zasobami
Zarzadzanie zasobami systemu komputerowego
Polityka Prywatności