Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Rzeszów, Polska

Administracja celna w UE

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy w administracji celnej w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Studia adresowane są głównie do osób zatrudnionych w podkarpackich służbach granicznych.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.