Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Rzeszów, Polska

Administracja celna w UE

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy w administracji celnej w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Studia adresowane są głównie do osób zatrudnionych w podkarpackich służbach granicznych.
Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
UE
Unia Europejska
Polityka Prywatności