Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Rzeszów, Polska

Administracyjny asystent medyczny

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Oferowany kierunek studiów podyplomowych koresponduje z ofertą rynku pracy dla specjalistów obsługi administracyjno – biurowej w publicznych oraz niepublicznych podmiotach świadczących usługi medyczne, jak i w indywidualnych praktykach lekarskich, lekarsko – stomatologicznych, położniczych itp. Postępujący rozwój technologii w sektorze ochrony zdrowia, a co za tym idzie biurokratyzowania działalności podmiotów świadczących usługi medyczne, a także informatyzacja pracy biurowej podmiotów leczniczych jest przyczyną zwiększającego się zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę pracowników administracyjnych - wyspecjalizowanych w obsłudze administracyjnej podmiotów leczniczych w tym również obsługi w indywidualnych gabinetach lekarskich.
Asystent
asystent – najniższe rangą stanowisko naukowe lub naukowo-dydaktyczne na uczelni
Polityka Prywatności