Rzeszów, Polska

Proces inwestycyjno-budowlany - zagadnienia proceduralne

Język wykładowy: polski

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie wiedzy o prawie procesu inwestycyjno–budowlanego. W obliczu zachodzących zmian i wzrostu znaczenia wiedzy prawnej w zakresie lokalizacji realizacji i eksploatacji inwestycji, niezbędne jest dokształcanie się w tym obszarze. Studia podyplomowe kierowane są do wszystkich absolwentów wyższych uczelni, zainteresowanych prawem procesu inwestycyjnego.  W tym także do inżynierów i ekonomistów borykających się z problemami stosowania prawa w ich codziennej działalności zawodowej.

http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/proces-inwestycyjno-budowlany

Polityka Prywatności