Łódź, Polska

Analityk pracy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Adresaci

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, legitymujących się wykształceniem magisterskim lub licencjackim.  

Ogólny cel kształcenia

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do wykonywania zawodu analityka pracy. Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy.

Polityka Prywatności