Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Szczecin, Polska

Kompetencje pedagogiczne

Język: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Podstawą organizacji studiów podyplomowych jest wykreowanie kompetentnego nauczyciela, posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniem (w szerszym rozumieniu – do pracy szkoleniowej i dydaktycznej, w której wymagane jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych).
Polityka Prywatności