Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Szczecin, Polska

Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja

Język: polski
Grupa kierunków: prawne
Celem studiów podyplomowych na kierunku Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja jest pogłębienie wiedzy prawniczej, sprawności organizacyjnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji publicznej. Ukończenie studiów pomoże w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.
Polityka Prywatności