Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Szczecin, Polska

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Doradztwo zawodowe to jeden ze sposobów doradzania i wspierania ludzi w znalezieniu pracy i rozwoju zawodowym. Głównym celem podyplomowych studiów z doradztwa zawodowego jest przygotowanie słuchaczy do umiejętnego wykorzystywania procesu doradzania klientowi, jako metody pomagającej odnaleźć się w środowisku pracy, aby przyczynić się do realnego wyboru bądź zmiany zatrudnienia.
Polityka Prywatności