Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Szczecin, Polska

E-COMMERCE

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia podyplomowe na kierunku E-commerce mają na celu dostarczyć studentom wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności biznesowej w Internecie przy użyciu różnorodnych narzędzi. Jednocześnie, nadrzędnym celem jest takie przygotowanie studentów by potrafili w praktyce wykorzystywać te rozwiązania mając świadomość szeroko rozumianych aspektów ekonomicznych i prawnych.
Polityka Prywatności