Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Szczecin, Polska

Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji menadżerskich w zakresie:

  • organizacji i kierowania pracą placówek oświatowych oraz instytucji przewidzianych w systemie oświatowo-wychowawczym
  • kształtowania umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi
  • promowania efektywnych osiągnięć menadżerskich oraz rozwiązań w obszarze przywództwa edukacyjnego.

Organizacja
Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności