województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Szczecin, Polska

Zamówienia Publiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest kształcenie profesjonalnej kadry specjalistów z zakresu zamówień publicznych, jak również zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami procesu przetargowego, ze zmianami ustawy, uzasadnieniami proponowanych i wprowadzonych zmian, zwrócenie uwagi uczestników na rozbieżności ustawy z dyrektywami unijnymi oraz omówienie opinii prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych.
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów). Procedury te często stanowią odmiany przetargu.
Polityka Prywatności