Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Handel ludźmi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Handel
Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży, czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze, bądź na inne towary lub usługi (handel wymienny). Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku.
Handel ludźmi
Handel ludźmi – nazwa przestępczego procederu, będącego współczesną formą niewolnictwa.
Handel
Handel jest szkołą oszukaństwa.
Autor: Luc de Clapiers de Vauvenargues, Uwagi i myśli
Handel
(...) żaden stan nie zna się lepiej na sprawach światowych, monarchii i zarządzaniu pieniędzmi, od których zależą wszystkie światowe państwa, niż jest do tego odpowiedni, potrafi pomóc i doradzić dobry i uczony kupiec.
Autor: Benedykt Cotruglio, Księga o sztuce handlu
Handel
Żaden naród nie został nigdy zrujnowany przez handel.
Autor: Benjamin Franklin
Polityka Prywatności