Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Administracja publiczna

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia podyplomowe Administracja publiczna mają na celu przygotowanie osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej, a w konsekwencji do efektywnego i profesjonalnego wykonywania zadań, jakie zostały postawione przed organami władzy i administracji publicznej, w tym skutecznego komunikowania się z otoczeniem, wykorzystywania technologii informacyjnych oraz zarządzania informacją.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.
Polityka Prywatności