Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Etyka - specjalizacja nauczycielska

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Etyka
Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.
Etyka
Należy traktować z jednakowym poszanowaniem wszelkie stosunki miłości między kobietą, jest to nietykalna dziedzina indywidualnej swobody, do której żadna etyka wtrącać się nie powinna.
Autor: Edward Abramowski
Etyka
Nie jest rzeczą etyki wchodzić w targi.
Autor: Søren Kierkegaard
Etyka
W świecie wyzwolenia etyka staje się bezprzedmiotowa.
Autor: Henryk Elzenberg
Polityka Prywatności