Katowice, Polska

Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie

Język wykładowy: polski
Zapoznanie specjalistów z różnych dziedzin praktyki społecznej z metodami systemowej pracy z rodziną.
Polityka Prywatności