Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Akademia coachingu (program akredytowany przez Izbę Coachingu)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Akademia Coachingu to pierwszy poziom wiedzy i umiejętności niezbędnej do prowadzenia sesji i rozmów coachingowych. Zajęcia w Akademii Coachingu, poprzez skuteczną i atrakcyjną formę przekazania niezbędnej wiedzy i umiejętności, sprzyjają zmianom osobistym słuchaczy i kształtowaniu w nich postawy coacha.
Polityka Prywatności