Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia przygotują uczestników do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Podstawowym celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem. Ponadto uczestnicy uzyskują pełne kompendium wiedzy pozwalającej na pełnienie funkcji kontrolerów wewnętrznych.
Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.
audyt wewnętrzny
Audyt wewnętrzny – według definicji podanej przez The Institute of Internal Auditors (IIA) - jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą (ang. assurance activity), której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Audyt wewnętrzny pomaga organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i metodyczne podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania organizacją (ang. governance).
Kontrola
kontrola administracyjna
kontrola zarządcza
Kontrola zarządcza – specyficzne rozwiązanie organizacyjne, tj. koncepcja teoretyczna, którą urzeczywistnia się w praktyce organizacyjnej, aby przezwyciężyć określone problemy w organizacji i osiągać zakładane rezultaty. W ujęciu Józefa Płoskonki, kontrola zarządcza to system procedur, instrukcji, zasad i mechanizmów, które wspomagają zarządzanie zmierzając do uzyskania – przez kierownictwo – pewności, że cele jednostki zostaną osiągnięte.
Kontrola
Kontrola. Niesamowite są działania ludzi, którzy do niej dążą. Niektóre opierają się na podstępie, inne na małych sztuczkach. Na końcu takie, które prowadzą do wmuszeń. Dlaczego walczymy tak mocno o kontrolę? Bo wiemy, że stracić ją to oddać swój los w ręce innych, a co może być bardziej niebezpieczne?
Postać: Mary Alice Young w serialu Gotowe na wszystko, sez. II, odc. 2
Polityka Prywatności