Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Biegły rewident

Język wykładowy: polski
Osiągnięcie wiedzy i poziomu kompetencji, które umożliwią zdanie 3 egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta: Teoria i zasady rachunkowości, Ekonomia i kontrola wewnętrzna oraz Finanse.
Biegły
Biegły rewident
Biegły rewident
Biegły rewident (inaczej audytor) – osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej nadane w trybie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w tym uprawnienia do badania sprawozdań finansowych. Tytuł „biegły rewident” podlega ochronie prawnej.
Polityka Prywatności