Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdynia, Polska

Coaching w medycynie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Cel Osiągnięcie wiedzy i poziomu kompetencji, które umożliwią zdanie 3 egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta: Teoria i zasady rachunkowości, Ekonomia i kontrola wewnętrzna oraz Finanse.
Polityka Prywatności